Belastingaangifte doen; welke kosten kan ik aftrekken?

De belastingaangifte over het jaar 2020 komt er weer aan (aangifte doen kan vanaf 1 maart). De belastingdienst weet bijna alles al van je. Dit is handig, want veel informatie vullen ze al voor je in. Het enige wat je hoeft te doen is de gegevens controleren. Wat de belastingdienst echter niet voor je doet? Alle aftrekposten voor je invullen. Logisch, want hier heeft de belastingdienst niet altijd zicht op. Wil je geen aftrekposten over het hoofd zien? Lees dan vooral verder. Ik beperk mij even tot de aftrekposten voor niet- ondernemers.

Wat zijn aftrekposten?

Aftrekposten zijn kosten die je maakt en die je van je inkomsten af mag trekken. Hierdoor betaal je minder inkomstenbelasting. Omdat de belastingdienst dit niet voor je invult, zal je hier zelf scherp op moeten zijn. Doe je zelf je belastingaangifte? Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste beschikbare aftrekposten. Besteed je je belastingaangifte uit aan een financieel adviseur dan mag je er vanuit gaan dat hij/zij rekening houdt met alle relevant aftrekposten. Ook dan geldt dat je hier zelf scherp op moet zijn, want je adviseur weet misschien ook niet alles van jou. Let op: raadpleeg bij twijfel een financieel adviseur of de belastingdienst.


Hypotheekrente

Heb je een eigen woning en heb je een hypotheek? Dan de hypotheekrentekosten aftrekbaar. Dit is voor de meeste mensen de meest bekende aftrekpost. De hypotheekrenteaftrek kan je maandelijks ontvangen, of aan het eind van het jaar.


Kosten van kopen huis

Bij het kopen van je huis maak je veel kosten. Gelukkig kun je de meeste kosten aftrekken. Heb je een hypotheek afgesloten? Dan zijn de volgende kosten aftrekbaar:

 • Hypotheekaktekosten notaris

 • Kadasterkosten hypotheekakte

 • Taxatiekosten

 • Advies- en bemiddelingskosten hyptoheekadviseur

 • Afsluitkosten en provisiekosten hypotheek

 • Gemaakte kosten NHG

Kosten bij verbouwing, hypotheek oversluiten en aflossen

 • Wanneer je een extra hypotheek afsluit voor een verbouwing dan zijn dezelfde kosten als bij de aankoop van een woning aftrekbaar

 • Los je extra af op je hypotheekschuld, of sluit je je hypotheek over? Ook boeterente is aftrekbaar

 • Wil je je rente laten verlagen? Dan zijn de advies- en administratiekosten en eventuele taxatiekosten ook aftrekbaar

Kosten voor erfpacht, opstal of beklemming

Deze jaarlijkse kosten aan de eigenaar van de grond zijn ook aftrekbaar.


Zie voor alle voorwaarden voor aftrekposten eigen huis (en ook wat niet aftrekbaar is) de volgende link.


Studiekosten

Heb je een opleiding of studie gevolgd voor een (toekomstige) beroep? Dan kun je hiervoor bepaalde kosten aftrekken. Bijvoorbeeld kosten van de opleiding/cursus en leermiddelen. Er geldt een drempelbedrag van 250 euro. Uiteraard gelden er ook wat voorwaarden. De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • Je hebt geen recht op studiefinanciering en hebt dus geen lening, beurs of OV-abonnement van DUO.

 • de studie of opleiding is voor een (toekomstig) beroep en is een leertraject Dat laatste betekent dat he kennis opdoet onder begeleiding of toezicht.

De volgende kosten zijn niet aftrekbaar:

 • kosten van een laptop, tablet of printer

 • reiskosten

 • rente over een studieschuld

 • de inrichting van uw studeerkamer

Hebt u 1 of meer studerende kinderen? Die studiekosten mag u niet aftrekken.


Dividend

Dit is een interessante voor de beleggers onder ons. Over de dividend die je ontvangt vanuit beleggingen wordt dividendbelasting ingehouden via de bank/broker. De ingehouden dividendbelasting kan je echter als aftrekpost opvoeren. Kijk op het jaaroverzicht van je bank/broker om te zien wat je aan dividendbelasting hebt betaald.


Groene beleggingen

Over beleggingen in groene fondsen of projecten betaal je alleen belasting boven een bepaald drempelbedrag. Daarnaast krijg je 0,7% extra heffingskorting van het bedrag van de vrijstelling waar je, eventueel samen met uw partner, recht op hebt. De belastingdienst bepaalt wat een groene belegging is.


Zie volgende link voor tabel met vrijstellingsbedragen en de volgende link voor een overzicht van door de belastingdienst geaccepteerde groene beleggingen.


Lijfrente

Wanneer je geen of niet voldoende pensioen opbouwt (volgens de fiscus), dan kan je fiscaal voordelig 'sparen' om je pensioen aan te vullen. Het bedrag dat je aan lijfrentepremies betaalt mag je in aftrek brengen voor zover je jaarruimte hebt. Deze jaarruimte mag je ook op een later moment gebruiken, via de zogenoemde reserveringsruimte. Dat is het totaal van de jaarruimten die in de afgelopen 7 jaar nog niet benut zijn.


Zie de volgende link voor de voorwaarden voor het aftrekken van lijfrente.


Specifieke zorgkosten

Zorgkosten die niet worden gedekt door je ziektekostenverzekering of je eigen risico kunnen in sommige gevallen worden afgetrokken. Deze kosten kunnen alleen worden afgetrokken wanneer je boven het drempelbedrag uitkomt (op basis van jouw situatie). Zie volgende link voor berekening van het drempelbedrag 2020. De volgende kosten komen in aanmerking voor aftrek:

 • Voorgeschreven medicijnen

 • Vervoerskosten

 • Hulpmiddelen

 • Andere aanpassingen

 • Dieet op voorschrift arts of diëtist

 • Extra gezinshulp

 • Extra uitgaven voor kleding en beddengoed

 • Genees- en heelkundige hulp (ook tandartskosten)

 • Reiskosten ziekenbezoek

Zie de volgende link voor de gestelde voorwaarden.


Let op: je kan ook specifieke zorgkosten die je voor anderen maakt aftrekken:

 • Je fiscale partner

 • Je kinderen die jonger zijn dan 27 jaar, als zij niet in staat zijn de kosten zelf te betalen

Je mag ook de door jou betaalde kosten voor de volgende personen aftrekken, als zij niet in staat waren om deze zelf te betalen:

 • Ernstig gehandicapte personen van 27 jaar of ouder met wie je in gezinsverband woont Iemand is ernstig gehandicapt als hij aanspraak kan maken op opname in een Wlz-instelling (Wlz: Wet langdurige zorg).

 • ouders, broers of zussen die bij je in huis wonen en afhankelijk zijn van jouw zorg Iemand is afhankelijk van uw zorg als hij normaal gesproken beroepsmatige hulp nodig heeft of verzorging in een verzorgingshuis of verpleeghuis.

Giften/goede doelen

Schenk je aan een goed doel? Dan kan je deze giften onder voorwaarden ook als aftrekpost gebruiken. Allereerst moet het goede doel vallen onder de definitie ANBI (algemeen nut beogende instelling). Daarnaast hanteert de belastingdienst ook een drempelbedrag. Het drempelbedrag is 1% van je drempelinkomen, maar minimaal € 60. Watje meer hebt gegeven, mag je aftrekken. Tot een maximumbedrag van 10% van jouw drempelinkomen.


Zie voor alle voorwaarden de volgende link


Reiskosten woon- werkverkeer

Wanneer je gebruik maakt van openbaar vervoer en dit niet volledig vergoed krijgt van je werkgever, dan kun je de kosten aftrekken wanneer de afstand tussen je woning en je werk minimaal 10 kilometer is. Aan de aftrek zitten maximumbedragen gebonden die de belastingdienst vaststelt. Zie voor alle voorwaarden de volgende link.


Partneralimentatie

Betaal jij partneralimentatie aan je ex? Deze kosten zijn aftrekbaar. Ontvang je partneralimentatie dan betaal je juist belasting in box 1.


Zie voor alle belastingregels bij scheidingen de volgende link.


Voor alle aftrekposten geldt over het algemeen dat het belangrijk is dat je kan aantonen dat je daadwerkelijk de kosten hebt gemaakt. Bewaar dus bonnetjes en facturen goed!


104 weergaven0 opmerkingen